Detailní vysvětlení RPSN

RPSN se u uvedeného příkladu (úvěrový rámec 10.000Kč) rovná 58,8% (Za předpokladu, že je ihned vyčerpán celý rámec a je splácen pravidelně dle splátkového kalendáře minimálními měsíčními splátkami). Tato výše je zároveň maximální výší RPSN.

Výpůjční úroková sazba je 1,64% p.m. z aktuálně čerpané částky (19,66% p.a.) a administrativní poplatek 1% p.m. z úvěrového rámce. Doba splatnosti je 18 měsíců.

Pozn. Pro účely výpočtu RPSN se má za to, že je úvěr vyčerpán okamžitě, v plné výši úvěrového rámce a je hrazen pravidelnými měsíčními splátkami ve výši sjednané minimální měsíční splátky až do úplného uhrazení a poslední splátka bude ve výši zůstatku nižšího než minimální měsíční splátka. Současně se má za to, že nedojde v průběhu splácení k dalšímu čerpání.

Co je to vlastně RPSN?

„Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN) je jeden z řady ekonomických ukazatelů, který určitým způsobem vypovídá o úrovni platebních podmínek úvěru. Jedná se o celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru. Prostřednictvím RPSN lze posoudit výhodnost spotřebitelského úvěru, tento ukazatel slouží především k porovnání jednotlivých úvěrů, které jsou spotřebiteli nabízeny. Povinnost informovat spotřebitele o výši tohoto ukazatele ukládá zákon o spotřebitelském úvěru. Vzorec pro výpočet RPSN je uveden v příloze zákona. Základními vstupními parametry pro stanovení tohoto ukazatele je výše úvěru, údaj o termínu poskytnutí úvěru, informace o výši jednotlivých splátek, poplatků a případných dalších plateb a informace o lhůtě splatnosti každé jednotlivé splátky, každého jednotlivého poplatku a případných dalších plateb.“

Citace z webu České obchodní inspekce

Je ukazatel RPSN totožný s ukazatelem roční úroková sazba (míra)?

"Nikoliv. Jedná se o dva naprosto odlišné ukazatele. Ukazatel RPSN je svou konstrukcí odlišný od ukazatele "roční úroková sazba (míra)", tj. ukazatel "roční úroková sazba (míra)" se vypočte na základě zcela odlišného vzorce než je vzorec pro výpočet ukazatele RPSN. Jednomu a témuž spotřebitelskému úvěru bude tedy příslušet určitá hodnota ukazatele RPSN a jiná hodnota "roční úrokové sazby (míry)". Ukazatel RPSN bývá bohužel i v médiích někdy chybně zaměňován s ukazatelem roční úroková sazba."

Citace z webu České obchodní inspekce

Kontakty

Sídlo firmy
T&C DOMOV s.r.o.
Chudčická 17
635 00 Brno

IČ: 271 24 339
Datová schránka: gzbf9fz

Kancelář (pro kontakt s klienty a úřady)

Hněvkovského 15
617 00 Brno

606 611 129

Reklamace můžete zaslat elektronicky

Tyto kontakty neslouží k žádosti o úvěr. Pro tyto účely klikněte níže.

Obchodní zástupci
Nebo můžete rovnou zdarma vyplnit žádost on-line