Motto: "Qkonto - Vaše pohodlná finanční rezerva"

Úvěr na bázi kontokorentu. Neúčelový úvěr na dobu trvání úvěru 18 měsíců u kterého si sjednáte úvěrový rámec v rozmezí 10 - 50.000Kč a můžete čerpat i opakovaně až do výše tohoto sjednaného rámce.

Vaším jediným úkolem je poté splácet měsíčně alespoň sjednanou minimální splátku. Můžete však splácet více nebo i splatit celý úvěr a to vše samozřejmě již bez dalších poplatků. Zkrátka a jednoduše platíte jenom když čerpáte.

Pokud zrovna nečerpáte, tak nic neplatíte

Pro sjednání úvěru Qkonto musíte splňovat následující kritéria

 • Věk nad 18 let
 • České státní občanství
 • Prokazatelný příjem ve výši min. 12.000Kč (OSVČ, zaměstnanec, důchodce, renta)
 • žádný zápis v insolvenčním rejstříku či v centrální evidenci exekucí CEE

Za účelem posouzení Vaší úvěruschopnosti nám musíte nejpozději do okamžiku uzavření smlouvy předložit informaci o Vašem příjmu za poslední 3 měsíce, o Vašich aktuálních výdajích a závazcích, a musíte doložit doklady prokazující tyto skutečnosti uvedené níže.

Výše uvedené podmínky je třeba doložit

 • Platným občanským průkazem a druhým dokladem totožnosti (řidičským průkazem, rodným listem nebo pasem)
 • Nájemní smlouvou v případě bydliště mimo trvalou adresu
 • Zaplaceným nájmem a inkasem
 • Dokladem o příjmu
 • důchodce: poštovní poukázkou nebo výměrem důchodu spolu s výpisem z bankovního účtu
 • zaměstnanec (ne starší než 30 dní): potvrzením o příjmu nebo posledními 3 výplatními páskami spolu s pracovní smlouvou
 • OSVČ: živnostenským listem a daňovým přiznáním za poslední zdaňovací období
 • renta: výměrem renty a doklady o platbách za poslední 3 měsíce

Podmínky předčasného splacení úvěru – klient může kdykoli předčasně splatit úvěr a to bez povinnosti hradit náklady na předčasné splacen.í

Upozorňujeme na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru a to zejména na náklady v případě opožděných plateb:

 • smluvní pokuta za porušení povinnosti hradit řádně a včas splátky 0,1% denně z částky, ohledně níž je dlužník v prodlení
 • účelně vynaložené náklady spojené s upomínkou při prodlení delším než 14 dní 450 Kč

Dále pak upozorňujeme na právo věřitele zesplatnit úvěr a žádat jeho okamžité zaplacení (při hrubém porušení smlouvy – prodlení delší než 75 dní či uvedení nepravdivých, neúplných či hrubě zkreslených údajů) a úhradu nákladů na vymáhání.

Kontakty

Sídlo firmy
T&C DOMOV s.r.o.
Chudčická 17
635 00 Brno

IČ: 271 24 339
Datová schránka: gzbf9fz

Kancelář (pro kontakt s klienty a úřady)

Hněvkovského 15
617 00 Brno

606 611 129

Reklamace můžete zaslat elektronicky

Tyto kontakty neslouží k žádosti o úvěr. Pro tyto účely klikněte níže.

Obchodní zástupci
Nebo můžete rovnou zdarma vyplnit žádost on-line